Ekoturizm Nedir?

Ekoturizm, tabiatla ve canlıların yaşam alanlarıyla uyumlu turizm faaliyetlerine verilen genel addır. Ekoturizm genel halktan ziyade doğaç gezgin olarak adlandırılan butik bir çevre tarafından tercih edilir. Bu turizm çeşidine özellikle bozulmamış doğal ortamlardan hoşlanan kişiler ilgi gösterir. Türkiye’de Işık Dağı Karagöl Jeositi ve Yeşilgöl gibi destinasyonlar bu turizm türünün potansiyel adaylarıdır. Kelebekler Vadisi, bu turizm türünün Türkiye’deki yegâne başarılı örneğidir. Bilinçli bir kitle olan ekoturizm çevresi genel bağlamda gezmeyi seven, doğa yürüyüşlerine alışkın ve gezerken özellikle çevreyi korumaya yönelik bir eylem içerisinde olan kişilerdir. Bu durum aynı zamanda turistik çevrede yaşayan insanların hayat koşullarının da iyileştirilmesinde önemli bir değer yaratmaktadır.

Ekoturizm nedir?

Doğa, canlılar ve yerel insanlarla uyumlu olan ve bu üç unsura hiçbir zarar getirmeden mevcut şartları kabullenerek gerçekleştirilen turizm çeşididir. Ekoturizme doğaç turizm de denir. Bu turizm çeşidine dâhil olan turistler ise doğaç gezgin olarak adlandırılır.

Ekoturizmin Gelişimi

Ekoturizm yani doğaç turizm, 1980’li yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır. Ekoturizmin tek amacı insanların gezerek eğlenmesi değildir. Bu turizm çeşidinde gezginleri eğitmek ve böylelikle doğaya katkı sağlayan bir çevre oluşturmak önemli amaçlarındandır. Özellikle Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde ekoturizm devlet politikasının önemli bir parçasıdır. Ekoturizm insanın zihinsel gelişimine büyük katkı sağlamaktan başka bireylerin farklı kültür ve toplulukların yaşam tarzlarına da daha fazla saygı gösterilmesini sağlamaktadır. Doğaya zarar vermeden yapılan bu turizm türü, gelecekte öne çıkan turizm çeşitlerinden biri olmaya adaydır. Ekoturizm bir kısıtlamadan çok aktivite turizmi ile iç içe kullanılabilecek zararsız eğlenmeye dayalı bir yaklaşımdır. Bugün doğaç turizm türü ile ilgili birçok üniversite programı onlarca ülkede çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Ekoturizm ne ile ilgilenir?

Ekoturizm gezme eğiliminin doğaçlamasıdır. Bu sebeple genel olarak ilgilendiği şey doğal ortamların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıdır. Bu hususta doğaç turizm için geleneksel turizmin dönüştürülmesi en önemli gündemdir. Bu hem turizmin hem de doğal yapının sürdürülebilmesi için önemli bir odak noktasıdır. Ekoturizm temel olarak bitki ve hayvan çeşitliliği ile özellikle yerli insanların hayat tarzlarının bozulmadan devam edebilmesi amaçlarına hizmet etmektedir. Ekoturizm bir başka ifade ile sorumlu turizmdir. Doğaç turistler doğaya ve kendine karşı bir takım ödevleri olduğunun farkındadır. Aynı zamanda empati ekoturizmin önemli paydaşlarından biridir. Çünkü dünyanın sadece bizim çevremizde dönmediğini ve farklı kültür çevrelerinde farklı inanç ve yaklaşımların kıymetli değerler ürettiğinin görülmesi ekoturizm için kıymetli bir amaçtır. Ekoturizmin bir diğer boyutu ise tasarruftur. Geleneksel turizm içerisinde har vurup harman savurmak olarak nitelendirilen yüksek oranda tüketim ve ziyan etme alışkanlıklarının değişmesini amaçlayan bu turizm türünde sürdürülebilirlik ön plandadır.

Ekoturizmin genel amaçları nelerdir?

Ekoturizmin genel amaçları şunlardır:

  1. Çevre bilincini oluşturarak dünyanın geleceğini hizmet etmek,
  2. Çevreyi daha iyi korumak için devletlerin ve fonların sunduğu maddi kaynakları etkili kullanmak,
  3. Doğal kalmayı başarmış coğrafyaların bozulmasını önleyerek özellikle buralarda yaşayan kişilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi,
  4. Empati özelliğinin geliştirilerek yerel kültürlere daha fazla ilgi ve saygı gösterilmesinin sağlanması,
  5. Turizmdeki gereksiz ve aşırı tüketim sorunları ile baş etmek,
  6. Doğa, yerel insanlar ve hayvanları bulundukları ortamda korumak,
  7. Turizm gelirlerinin eşit bir şekilde bütün dünyaya dağılmasını sağlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Saklıkent Kanyonu Giriş Ücreti 2022 Kaputaş Plajı Tazı Kanyonu